– Tên sp: Móc áo mika dày

– Màu sắc : Mika Trong Suốt

– Chất liệu : Mika

– Kích thước: 38cm

0905654068