40,000 36,000

– Tên sp: Móc kẹp mika dày

– Màu sắc : Mika Trong Suốt

Chất liệu : Mika –

Kích thước: 32cm

0905654068