150,000 110,000

Súng bắn tag/mạc

  • Công dụng: gắn mác lên quần áo…
  • 1 hộp đạn 5000 chiếc
  • 1 súng bắn tag
  • Nguồn gốc: trong nước
0905654068