25,000 23,000

  • Tay bi 9 bắt trực tiếp vào tường
  • Chất liệu: inox
  • Dài 39cm
0905654068