6,000 3,500

  • Chất liệu: Sắt sơn trắng
  • Kích thước và giá tiền:
  • 10cm giá 3.500 VND
  • 15cm giá 4.000 VND
  • 20cm giá 4.500 VND
  • Chuyên dụng treo lưới, phụ kiện cho shop, gia đình
0905654068