17,000 14,000

  • Kích thước: 32cm
  • Độ dày: 2cm
  • Đầu móc dài 15cm mạ crom cao cấp
  • Chất liệu: gỗ mộc tự nhiên
0905654068