11,000 10,500

  • Chất liệu: gỗ thông
  • Màu sắc: vàng
  • Kích thước: 42cm
  • Độ dày: 1.2cm
  • Đầu móc tròn