12,000 11,000

  • Chất liệu: gỗ thông
  • Màu sắc: vàng
  • Kích thước: 38cm/42cm
  • Độ dày: 1.2cm
  • Đầu móc tròn
0905654068