11,500 9,500

  • Kích thước: 30cm, có thể tăng giảm chiều ngang
  • Đầu móc: 3.5cm
  • Chất liệu: Gỗ thông
  • Công dụng: Trưng bày quần áo.
  • 1 Thùng: 200 cây ( rẻ hơn khi mua thùng)
0905654068