160,000 120,000

  • Công dụng: Bắn giá tiền lên sản phẩn
  • Công cụ hỗ trợ shop bán hàng
  • Bắn giá tiền lên đến 7 chữ số .
  • Dễ dàng thay mực
  • Kèm theo 10 cuộn giấy bắn giá
0905654068