23,000 16,000

Móc gỗ mộc đầu dài
  • Chất liệu: Gỗ mộc cao cấp loại 1
  • Màu sắc: Màu vàng gỗ
  • Kích thước: 39cm
  • Nguồn gốc: Hàng nhập khẩu